Menu

Školní poradenské pracoviště

Poskytování poradenských služeb ve škole se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb.

Naše škola poskytuje poradenské služby v oblasti primární péče o žáky, péče o žáky se SVP a primární prevence.

 • Výchovný poradce

Mgr. Marie Kudličková

Konzultační hodiny pro žáky: úterý + čtvrtek 12,30 - 13,00 hod. V případě potřeby kdykoliv. 

Konzultační hodiny pro rodiče:  čtvrtek 10,30–11,50 hod. (Po předchozí domluvě)

NÁPLŇ PRÁCE

 • pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků
 • spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky 
 • zajišťuje spolupráci s řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie)
 • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
 • sleduje nadané žáky
 • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
 • zajišťuje poradenskou činnost pro vycházející žáky
 • zpracovává plán třídnických hodin

 

 • Školní metodik prevence

Mgr. Marie Kudličková

NÁPLŇ PRÁCE

 • vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, rodiče i vyučující
 • spolupracuje s třídními učiteli
 • dále předává doporučení pro spolupráci s odbornými pracovišti,OSPOD, orgány místní samosprávy a správy, které danou problematiku mají v kompetenci, s dětským lékařem a v rámci prevence státní policií 
 • v práci se snaží předávat nové poznatky a odborné informace podle aktuální potřeby i rodičům žáků školy
 • reaguje na osobní a rodinné problémy u žáků a snaží se o včasnou pomoc

Metodik se věnuje prevenci v oblastech:

 • závislostí na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku
 • gamblingu
 • záškoláctví
 • školního násilí
 • šikany a kyberšikany
 • všech forem vandalismu
 • školních krádeží
 • páchání trestných činů a přestupků
 • poruch příjmů potravy (bulimie, anorexie, obezita)
 • prvních projevů syndromu týraného dítěte
 • zvládání nových a obtížných situací
 • nevhodných forem trávení volného času

 

 • Speciální pedagog

Mgr. Olga Teremová (externí pracovnice) - Konzultace 778 768 472

 

  Přílohy: Nadane dite.pdf

                Specificke_poruchy_uceni.pdf 

Kontakt na OPPP Vyškov pro případnou žádost o vyšetření :      https://www.opppvyskov.cz/

                                                                                                                517 348 706 / 605 417 216

 

O škole

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Červnová bouřka má krátké trvání.

Svátek

Svátek má Pavla

Zítra má svátek Zdeňka

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Světový den házené

Spolupracujeme